Biz Kimiz

2001 yılında sanal ortamda kurulan www.sinopbizim.org, bağımsız sivil bir girişimdir.

Bizler hiçbir siyasi harekete bağlı olmadan sadece kentlerinin bugününe ve geleceğine sahip çıkan, sıradan, işinde gücünde yurttaşlarız.

Çalışanlar olarak maaşlarımızdan kesilen vergilerle tamamen zararımıza sonuçlanacak emrivaki yatırımlara gidilmesini; hem tehlikeli hem de pahallı nükleer teknolojilerin ülkemize ve kentimize sokulmasını- ailelerimizin ve toplumumuzun geleceğini ve sağliğını koruma içgüdüsüyle- reddediyoruz.

Hükümetten, yenilenebilir kaynaklardan enerji üretiminin ve mevcut enerjinin etkin kullanımının önünü açacak altyapının geliştirilmesini talep ediyoruz.

Uluslararası Enerji Ajansı Başekonomisti, uzman kişi, Dr. Fatih Birol diyor ki: “Türkiye'nin enerji kullanınımı açısından müsrif bir ülke; 1 Dolar’lık mal üretmek için Avrupa'nın kullandığı enerjinin 2.5 katını kullanıyoruz. Bu bizim için bir tehlike oluşturuyor.” Gelişmiş ülkelerin çoğunda ekipmanların enerji kullanımına yönelik normlar ve standartlara sahip olduğunu anlatan Fatih Birol eklemiş: “1974 petrol krizinin ardından gelişmiş ülkelerde bazı standartlar getirerek enerjinin tasarruflu kullanılması konusunda çalışmalar yapılmasına rağmen, Türkiye'de yapılmadı. Ayrıca ülkemizde kullanılan ekipmanların yaşlı olması bir dezavantaj. Bunların bakımı, onarımı çok önemli. Bunlar için hükumetin bağlayıcı düzenlemeler yaparak, uygulamaya geçmesi lazım.”

Açıkça anlaşıldığı üzere enerji açığına çözüm olarak nükleer enerjiye yönelmeden önce yapılması gereken pek çok yapısal düzenleme hükümetleri bekliyor.

Biz, kendi adımıza Sinop ve Türk kamuoyunu sürdürülebilir kaynaklar ve enerjinin etkin kullanımı konularında bilgilendirme sürecine katkıda bulunmak, alternatif enerji talebini yaygınlaştırmak ve bol rüzgarlı kentimize bir rüzgar enerjisi santralının kuruluşuna ön ayak olmak amacındayız.

Kendimiz ve çocuklarımız için yaşanabilir bir Sinop, sonra yaşanabilir bir Türkiye ve ardından yaşanabilir bir Dünya istiyoruz. Geç kalmadan…

Mücadele edenler her zaman kazanmayabilir, ama kazananlar yalnızca mücadele edenlerdir!

SinopBizim yazışma grubuna üye olmak için e-posta adresinizi girin