Giriş Belge 1 Belge 2 Belge 4

(3) İngilizler nasıl zehirlenmiş?

Üçüncü belgeyi de 17 Ocak 2007’de TBMM Çevre Komisyonu’nda, “Nükleer Güç Santrallerinin Kurulması ve İşletilmesi ile Enerji Satışına İlişkin Kanun Tasarısı” üzerindeki görüşmelerde "Dünyada halen inşaat halinde on tane nükleer santral var. Bu santrallerin, insanları ve çevreyi zehirlediği söyleniyor. Nükleer santrallar madem zehirliyor, dünya zehirleniyor, bırakın biraz da biz zehirlenelim” diyen meclisteki diğer AKP’li Sinop milletvekili Cahit Can’ın Sinoplulara biçtiği geleceği kestirmeden kavramamızı sağlaması bakımından dikkate sunuyorum.
”Nükleer Santral yakınlarında göğüs kanserine yakalanma oranları daha yüksek”
13 Haziran 2006

Artık kullanılmayan bir nükleer enerji santralı yakınlarında yaşayan kadınlarda göğüs kanseri görülme sıklığının İngiltere ulusal ortalamasının 15 kat üzerinde çıktığına dair bir televizyon belgeseli bugün (13 haziran 2006) gösterime giriyor. Belgesel, kuzey Galler’de Trawsfynydd nükleer enerji santralı civarında yapılan taramaların şok edici sonuçlarını ortaya koyuyor.

Araştırmacılar, kapatılmış bulunan Trawsfynydd santralının yakınlarındaki üç mahallenin her yaştan sakinleri arasından 1.000 katılımcı üzerine odaklandı. Hedeflenen hanelerde katılımcılara 1996’dan 2005’e dek olan dönemde görülen kanser vakaları hakkında sorular yöneltildi.

Sonuçların ortaya çıkarttığı genel tablo, İngiltere ve Galler’de rastlanan her tip kanser için, mevcut risk oranına kıyasla tam iki katında bir seyir göstermektedir..

Elli yaş altı kadınlarda tüm kanser vakalarının oranı ulusal ortalamanın 15 katından daha fazla çıkmıştır. Elde edilen sonuçlara göre, 50 ila 61 yaş arası kadınlarda göğüs kanserli olanlarının seviyesi aynı yaş grubunun normal ortalamasının 5 kat üzerindedir.

Belgesel program yapımcılarıyla çalışan ve bir çevre bilimci olan Chris Busby şöyle söylüyor: “ Biz bile asla inanmazdık kansere yakalanma oranlarının böyle alarm zillerini çaldıracak şekilde yüksek çıkacağına. İlgili herkesin ad ve adresleri bizde mevcut, dileyen herkes gidip onlarla konuşabilir. “ Ve ekliyor: “Trawsfynydd Gölünde tutulmuş balıklardan ara sıra yediklerini bildiren kanser kurbanlarının dikkat çekici sayıda çıkması konusuna eğilen araştımacılar, ek bir tarama yaparak balık tüketiminin geri planda kalan oranını soruşturdular.”

Trawsfynydd Gölü yaklaşık 5 km² lik bir alan kaplayan yapay bir göl ve 300m derinlikteki göl tabanı çökeltilerinin ton başına 4 milyon Bekerel radyoaktivif konsantrasyonla yüksek seviyede kirlenmiş olduğu bilinmekte.

Bu, İngiltere yasalarına göre kontrola tabi “Düşük Seviyeli Radyoaktif Atık” olarak tanımlanan konsantrasyon seviyesinin 10 katından daha fazla.”

Bütün bunlara rağmen bu göl yüzme, tekneyle gezinti ve balıkçılık için hoş ve latif bir sportif mekan olarak tanıtılıyor.Göldeki alabalıklar düzenli olarak yerel yetkililerce gözlemleniyor. “İkinci tarama, yakın zamanda (yani 2003- 2005 arasında) kansere yakalanan hastalar arasında sağlıklı kalan nüfusa oranla gölde tutulan balıklardan yiyenlerin iki kat daha fazla olduğunu ortaya çıkarttı. Bu çalışmanın rastgeldiği 20 yaş altındaki yegane kanser vakasının, düzenli olarak gölde avlanmaya çıkan, lenf kanserine tutulmuş 18’lik iddialı oltacı olduğu anlaşıldı.

Eski Çevre Bakanı Micael Meacher bulguları “sansasyonel bir gelişme” olarak tanımladı. Programda bu bulgulara dair tam ve bağımsız bir soruşturma yapılması çağrısında bulundu ve şunu ekledi: “Yeni nükleer santrallara dair taahhütler altına girmeden önce radyoaktif atıkların sağlık üzerine gerçek etkileri tam olarak incelenmelidir.”

Çeviren: Oya Koca- www.sinopbizim.org

www.llrc.org/traws.htm internet adresinde tarama sonuçlarını inceleyen rapor bulunmaktadır.

Anket sonuçları iki Galler tv kanalı dışında Sky Channel 135’de 13 Haziran 2006’da saat 20:25’de yayınlanmıştır.

Kaynak: Daily Mail, İngiltere
http://www.dailymail.co.uk/pages/live/articles/news/news.html?in_article_id=390454&in_page_id=1770


Giriş Belge 1 Belge 2 Belge 4

Yazının Orijinali:

'Breast cancer rates higher near nuclear plant'
13th June 2006

Cancer levels in women living close to a former nuclear power station are more than 15 times higher than the national average, a TV documentary will claim today.

The documentary reveals the shocking results of a survey carried out in the vicinity of Trawsfynydd nuclear power station in north Wales.

Researchers focused on almost 1,000 people of all ages living in three communities close to the closed-down power plant.

The questionnaire asked about cancer within the targeted households during the 1996 to 2005 period.

The survey results are broadcast in the Y Byd ar Bedwar programme on S4C, the Welsh medium fourth channel in Wales, at 8.25pm. Outside Wales the only way to see the programme is via Sky Channel 135, which is transmitting it at the same time.

The overall picture depicted by the results is of double the risk for all types of cancer relative to rates in England and Wales.

Among women younger than 50 it was found that rates of all cancer are more than 15 times the national average.

Breast cancer levels in women aged 50 to 61 are five times the average level for women of that age, according to the results.

Chris Busby, an environmental scientist who worked with the programme makers, said: "We never believed the results would show that cancer rates would be so alarmingly high. "We have the names and addresses of all the people involved, others can go and speak with them."

He added: "Alerted by a significant proportion of the breast cancer victims reporting that they had sometimes eaten fish from Trawsfynydd Lake, the researchers conducted a further survey to ascertain the background rate of fish eating.

"Trawsfynydd Lake covers almost 5 square km. It is artificial and the lake-bottom sediment down to a depth of 300 mm is known to be highly contaminated with a mean concentration of 4 million Becquerels per tonne of radioactivity.”

"This is more than 10 times the concentration which under UK legislation is defined as Low Level Radioactive Waste requiring control.

"The lake is nevertheless advertised as a sports amenity for swimming, boating and fishing. The lake trout are regularly monitored by the authorities. ”

"The second survey found that eating fish from the lake was more than twice as common among the recent cancer patients (ie in 2003-05) than among the healthy population.

"The only cancer patient under 20 found by the study, an 18-year-old with lymphoma, was said to be an avid angler who had fished the lake regularly.

Former environment minister Micael Meacher described the findings as a "sensational development".

In the programme he calls for a full independent inquiry into the findings.

He adds: "The true health effects of radioactive discharges must be resolved before any commitment to new nuclear power stations is made."


Giriş Belge 1 Belge 3 Belge 4