Giriş Belge 1 Belge 2 Belge 3

(4) Biz nasıl zehirleneceğiz?

Nukleer santral emisyonlarının atmosferdeki dağılımı:

Santral adası ile Sinop adası arasındaki mesafe yalnızca 18 km

Son olarak çok önemle bir noktanın altını çizmeliyiz. Sinop’ta bir nükleer santral için ulaşım ve arazi alt yapı çalışmaları devlet eliyle yürütülürken, aynı devlet kamu sağlığı açısından asli görevini yürütmekte zaafa düşürülmektedir. Sinop’ta propaganda ofisi açan TAEK, nükleer santral sahası için gereken lisanslama çalışmasına dair herhangi bir rapor yayınlamamıştır. Sinop için nükleer santral yer lisansı yoktur. Bir santralın yeri resmen ilan edilmeden önce bölgenin uygunluğuna dair bilimsel çalışmanın tamamlanmış olması beklenir. Hakim rüzgarların yönlerinin bile halk sağlığı açısından böyle kirletiği bir tesisin yapım kararında önemi çok büyüktür. Galler’deki Trawsfynydd santralı için referans verdiğimiz raporda yerleşim yerlerinin hakim rüzgarlara açık olduğundan santraldan çıkan radyoaktif emisyonlara doğrudan maruz kaldığının tespit edildiğini hemen belirtelim. Aşağıda nükleer santrallar için uygulanan temel kriterlere dair kısa bir alıntı bulacaksınız. Bir yıl içinde yer tespiti ve ihalesi tamamlanmak istenen nükleer santral temel bilimsel esaslara uyulmadan yapılmaya başlanırsa güvenlikle ilgili endişeler nasıl giderilebilir?
Radyoaktif gazlar veya aerosollar kendi fiziksel özellikleri ve içinde bulunduklari atmosferik şartlara bağlı olarak hareket ederler. Yukarıda soldaki  Şekil dikkatlice incelenirse ... Baca emisyonlarının rüzgarla birlikte hareket etmesi genel olarak, " transport " olarak adlandılır. Atmosferdeki türbülans hareketleri, emisyonların düzensiz olarak hareket etmesine neden olur. Böyle bir durumda emisyonlar hem aşağı yukarı hem de yatay olarak dağılım gösterir...Bu etkilerin hesaplanması ile ilgili bir çok matematiksel model mevcuttur....Gerek kısa peryodlu gerekse uzun peryodlu dağılım ve konsantrasyon hesaplamalarında  genel uygulama şudur :

…Toplanan datalar öncelikle lokal meteorolojik şartları temsil edecektir. Data toplanması, işlenmesi ve sunulması bir uyum içinde olmalidir. Söz konusu alanın en az bir yıllık meteorolojik datası mevcut olmalıdır. Hepimizin çok iyi bildigi gibi bir yıllık meteorolojik data söz konusu alan ile ilgili sadece genel bir fikir verebilir. Nükleer santrallarda güvenlik en önemli kriterlerden biri olduğu için mutlaka söz konusu alanın uzun yıllar datalarına gerek duyulacaktır. Bu nedenle eldeki bu bir yıllık data ile söz konusu alanın uzun yıllar meteorolojik dataları ile bölgenin meteorolojik açıdan karakteristik özelliklerini tespit etmek için hangi datalardan nasıl yararlanılacagi özel bir çalışma ile belirlenmelidir.

(devamını: http://www.angelfire.com/scifi/nuclear220/sec333.htm linkinden okuyabilirsiniz.)


Giriş Belge 1 Belge 2 Belge 3